Uzmanlık Alanları

 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
 • Öğrenme Güçlükleri - Disleksi
 • Okul Başarısızlığı ve Diğer Akademik Sorunlar
 • Davranış Bozuklukları
 • Konuşma Bozuklukları (Konuşma Gecikmesi, Kekemelik, Artikülasyon Bozuklukları vb.)
 • Otizm Spektrum Bozuklukları
 • Gelişim Gecikmesi ve Zeka Problemleri
 • 6 Yaş Öncesi Dönem Sorunları
 • Ergenlik Dönemi Sorunları
 • Depresyon
 • Anksiyete / Kaygı Bozuklukları (Sınav Kaygısı, Ayrılık Kaygısı, Panik Bozukluk, Fobiler vb.)
 • Uyum Bozuklukları
 • Travma Sonrası Stres Bozuklukları
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Bipolar Bozukluk
 • Şizofreni
 • Uyku Bozuklukları
 • Tik Bozuklukları
 • İdrar - Kaka Kaçırma
 • Dürtü Kontrol Bozuklukları (Saç Yolma, Deri Yolma, Tırnak Yeme vb.)
 • Beslenme ve Yeme Sorunları
 • Anne-Baba Ayrılığı
 • Akran Sorunları